FANDOM


!exp - Pokazuje ilość punktów doświadczenia niezbędnych do awansowania na wyższy poziom.

!mana - Pokazuje ilość spalonej many niezbędnej do awansowania na wyższy poziom magiczny.

!online - Pokazuje spis obecnie zalogowanych graczy

!online tutors - Pokazuje spis obecnie zalogowanych osób z załogi

!uptime - Pokazuje jak długo włączony jest serwer

!buyhouse - Pozwala zakupić domek, przed którego drzwiami się stoi w czasie wklepywania komendy

!frags - Pokazuje ilość fragów, czas do zniknięcia najbliższego, oraz czas do zniknięcia skulla.